keskiviikko 30. syyskuuta 2009

Tarpeellinen huomautus

On hyödyllistä mainita, että opetus näillä videoilla on kohdistettu "yksinkertaisen mielenlaadun" omaaville ihmisille, jotka "ajattelevat sydämellään ja tuntevat mielellään". Tähän päästäksemme, meidän tulisi virittää mielemme lapsenkaltaisen yksinkertaisuuden tilaan ja kuunnella Mestarin opetusta ikään kuin hän olisi isämme. Kulttuurillisesti puhuen tämä on tosiasiassa se sävy, jota Samael Aun Weor yleisesti käyttää, sen lisäksi, että hän on painokas ja ehdoton ilmaisussaan. Näin ollen on tärkeää valmistautua mentaalisesti kuuntelemaan hänen sanomaansa sydämellä eikä Egolla.

Videot tällä sivulla ovat pääasiassa 70-luvulla tuotettuja johdannon omaisia televisiohaastatteluja sekä katkelmia konferensseista,. Televisiohaastatteluissa Mestari Samael Aun Weor käsittelee alustavasti mm. ihmiskunnan ja maapallon nykytilaa, lopun ajan ennustuksia ja lähestyvän maailmanlaajuisen katastrofin keskeisiä aineksia.

Myöhemmillä videoilla mm. kuvataan lyhyesti niitä menetelmiä, joita ihmiseltä tänä päivänä vaaditaan, jotta voisimme todella kääntää suuntamme ja nousta siitä hälyttävästä tilasta, johon arvojen ja ihmislajin yleinen rappeutuminen meitä ajaa yhä voimakkaammin.

Videot ovat ainoastaan suuntaa antavia esityksiä aiheistaan. Niitä käsitellään yksityiskohtaisesti Samael Aun Weorin kirjoissa ja erityisesti kirjatuissa luennoissa. Suomessa järjestelmällistä koulutusta ja käytännön ohjausta näissä asioissa tarjoaa Jyväskylässä toimiva Gnostinen Seura


Huom. Kaikki Gnostisen Liikkeen tarjoama opetus (eri puolilla maailmaa) on maksutonta ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa.

SAMAEL AUN WEORIN PUHETAVASTA

 
Voidakseen hiukan ymmärtää kulttuurillisesti sitä, miksi Mestari Samael Aun Weor puhui sillä tavalla kuin puhui, on tärkeää ymmärtää, mistä hän on fyysisesti lähtöisin. 50-, 60- ja 70-luvuilla monia pseudo-okkultistisia ja spiritualistisia kouluja pomppasi esille kaikkialla. Yksi näiden ryhmien pääteemoista oli jonkun niin sanotun "gurun" fyysisen persoonallisuuden palvominen.

Jos analysoi näiden niin sanottujen "gurut" käyttäytymistä, niin on aika ilmeistä, että nämä "gurut" olivat hyvin huolissaan siitä, miten paljon ihmiset rakastivat ja palvoivat heitä. Tämä puolestaan vain vahvisti heidän Egoaan ja Persoonallisuuttaan ja teki heistä hyvin vaarallisia. Tämän prosessin tuloksena näistä guruista tuli mytomaaneja [Wikipedia: Mytomania]

Mestari Samael huomasi tämän myös ja näki, kuinka vaarallisia heistä tuli. Näin ollen hänen puhetyylistään tuli erittäin suora, toistava ja joskus väsyttävä joillekin ihmisille (heidän egolleen). Hän ei halunnut vedota ihmisten egoon (mieltymyksiin ja vastenmielisyyksiin) ja saada ihmisiä kiintymään suuresti persoonallisuuteensa. Se vain tyrehdyttäisi heidän henkistä kehitystään, kuten myös Mestarin itsensä.

Kun joku, joka tunsi hänet, tarkastelee hänen henkistä kehitystään vuosien mittaan, ymmärtää, että hän kävi läpi persoonallisuutensa eliminaatioprosessia elämänsä viimeisinä vuosina. Kaikki tämä on ratkaisevaa, jotta ymmärrettäisiin hänen puhemetodiaan julkisilla luennoilla.

Yksityiselämässä hän oli keskiverto tavallinen ihminen, joka kävi ruokakaupassa, piti normaaleja vaatteita ja teki kaikkia niitä asioita, joita normaali ihminen tekee. Ilmiselvästi tämä on vastoin sitä, mitä ihmiset odottavat Mestarilta. He olettivat hänen esiintyvän viisaana, pukeutuen valkoiseen toogaan ja kulkien julkisilla paikoilla kuin mielipuoli. He myös odottivat hänen puhuvan tavalla, jolla he halusivat hänen puhuvan... Todellisuus on tietenkin jotain toisenlaista. Artikkelissa Bodhisattvan vieraat Samael Aun Weor
toteaa mm. näin:
"Tosiseikkojen karu todellisuus on se, että Uuden Aikakauden sanansaattaja on keskiverto, arkinen ja tavallinen kansalainen, nolla, jonka arvo on alhaisin.

Kiistämättä, näistä ja monista muista syistä johtuen, on pahimmanlaatuista tyhjänpäiväisyyttä matkustaa kaukaisista maista vieraillakseen jonkun luona, joka ei ole vaivan arvoinen... Menkää siis ja käykää kirjastoissa, arkeologisissa museoissa, Egyptin raunioilla jne., se on toden totta parempi...

... Miksi kävisitte yksinkertaisen lähetin, surkean postinkantajan luona? Teidän on parempi tutkia viestiä, kirjoitettuja opetuksia, jotka on toimitettu kirjoissa."
- Samael Aun Weor,
Bodhisattvan vieraat

maanantai 28. syyskuuta 2009

Todellisen Ihmisen syntymä

Samael Aun Weor valottaa tällä video-otteella seksuaalivoiman äärettömiä mahdollisuuksia ja sen todellista päämäärää, joka on kehittää älyllinen eläin todelliseen kukoistukseensa, aitoon ihmisyyteen, ja lopulta yhä hienommille Olemisen ja olemassaolon tasoille. Kaikki olemassaolo on lähtöisin Auringosta. Jokaisen lajin on kehittyäkseen ja säilyäkseen tehtävä rakentavaa yhteistyötä Auringon, luovan seksuaalivoiman lähteen kanssa. Heprealaisittain tuo lähde on nimeltään Kristus. Se on universaali aurinkotuli, jonka henkistä aspektia on palvottu ja kunnioitettu kaikissa muinaisissa kulttuureissa. Kaikenlainen seksuaalivoiman väärinkäyttö on kehityksen kannalta vahingollista.

"Kaikki ne miljoonat ihmisolennot, jotka asuttavat Maanpintaa, eivät ole 'Ihmisiä'.
Älyllisen eläimen (jota virheellisesti kutsutaan ihmiseksi) seksuaalisissa umpirauhasissa on kuitenkin itu 'Ihmistä' varten..."
- Samael Aun Weor


Ihminen on arvoitus sinänsä. Muinaiset lausuivat: "Nosce te ipsum..."; "Ihminen tunne itsesi... ja tulet tuntemaan maailmankaikkeuden ja sen Jumalat." On tullut aika tutkia perusteellisesti omaa itseämme, siirtyä kohti oman kohtalomme kohtaamista, pureutua oman itsemme syvyyksiin.

Erinäisten antropologisten ja psykologisten tutkimusten kautta tulemme siihen loogiseen johtopäätökseen, että älyllinen eläin, jota virheellisesti kutsutaan ihmiseksi - todellisuudessa ja totuudessa - ei ole ihminen. Ottakaamme asiaksemme erottaa selvästi toisistaan älyllinen nisäkäs ja Ihminen.

Jos laittaisimme Ihmisen ja älyllisen eläimen kasvotusten, voisimme kiistämättä todeta, että he näyttäisivät fyysisesti samalta. Jos kuitenkin näkisimme heidät psykologisesti, huomaisimme kuinka erilaisia he ovat. Ihmisen on tullut aika syntyä sisällämme, tässä ja nyt.

On olemassa perinteisiä tiedonlähteitä, jotka kertovat meille täsmällisesti, mikä on se polku, joka johtaa Ihmisen tulemiseen. Ennen kaikkea on tarpeellista olla todellista rakkautta Viisautta kohtaan. Ennen kaikkea on tarpeellista, että Ihmiselle on saatavuus (jotain mistä saada alkunsa).

Gnostis-esoteerisen Antropologian mukaan Aurinko
(henkinen aurinko: Kristus) suorittaa tällä hetkellä 'suurta työtä' luonnon 'suuren työn tiehyessä' (Aurinkologos Kristus suorittaa koetta luonnossa). Aurinko haluaa luoda Ihmisiä (Täysiä ihmisolentoja).

Vanhoissa traditioissa, jotka ovat kadonneet aikakausien syvään yöhön, on sanottu, että Abrahamin
(A-Brahma) aikana oli hyvä määrä "Ihmisluomuksia".
Kristinuskon aikana, ensimmäisen kahdeksan vuosisadan kuluessa, oli myös hyvä määrä "Ihmisluomuksia". Keskiajalla oli muutama luomus. Vanhan tradition mukaan
Aurinko suorittaa näinä hetkinä viimeisiä pyrkimyksiään Ihmisen luomiseksi. Aurinko on tallettanut jokaisen Olennon sukupuolirauhasiin 'idun', josta ihminen luodaan. Meidän tehtävämme on tehdä yhteistyötä Auringon kanssa, jotta Ihminen voisi syntyä sisällämme, tässä ja nyt!

Ihmisen luominen on todella vaikea ongelma. On välttämätöntä tehdä yhteistyötä Auringon kanssa, jotta Ihminen voisi syntyä. Ellemme tee yhteistyötä Auringon kanssa, Ihminen ei voi syntyä sisällämme. Niinpä on pakottavaa tehdä yhteistyötä Auringon
(SOL) kanssa, jotta Ihminen voisi syntyä sisällämme (SOL-MAN, Solomon). Ihmisen siemen ovat sisällämme. Mikäli teemme yhteistyötä Auringon kanssa, tuo siemen alkaa itämään. Kaikki ne miljoonat ihmisolennot, jotka asuttavat Maanpintaa, eivät ole Ihmisiä, mutta älyllisen eläimen (jota virheellisesti kutsutaan ihmiseksi) seksuaalisissa umpirauhasissa on itu Ihmistä varten.
Niin kuin perhonen muodostuu kotelossaan, myös älyllisen eläimen sisällä voi Ihminen orastaa! Evoluutio ei ole se keino, jolla Ihmisen syntymä sisällämme tapahtuu! Se tapahtuu tietoisuuden vallankumouksen kautta.

Ne, jotka puolustavat evoluution opinkappaletta Olemuksen intiimin itseoivalluksen perustana, ovat erehtyneet täydellisesti. Vain tietoisuuden vallankumouksen kautta voi Ihminen syntyä meissä kussakin.

Friedrich Nietsche puhuu Yli-ihmisestä. Friedrich Nietsche kuitenkin unohti, että ennen kuin Yli-ihminen voi loistaa maanpinnalla, Ihmisen täytyy ensin syntyä!

Muinaiset Nahuatlit lausuivat: "Jumalat loivat Ihmisen puusta, ja tultuaan luoduiksi, he yhtyivät Jumaluuden kanssa." Toisessa käsikirjoituksessa lisätään sitten: "Kaikki Ihmiset eivät kuitenkaan onnistu yhtymään Jumaluuden kanssa". Ilmiselvästi Ihmisen täytyy ensin syntyä Sisäisen Olemuksen Korkeamman Olemassaolon kehojen luomisen keinoin, ja sitten, sitä kautta, yhdentyä Jumaluuden kanssa.

Kun Ihminen yhdentyy Jumaluuden kanssa, Yli-ihminen syntyy.

Yli-ihminen loistaa vuosisatojen yössä, loistaen Pääkallonpaikan majesteetillisilla huipuilla, hämmästyttäen Mount Nebon ihmisiä. Pyramidit vavahtelevat kuullessaan Hänen sanansa.

...Resonoiden loitokkaasti Pythagoraan luennoissa, värähdellen tavattomasti Egyptin ja Jucatanin pyramideissa, kuin Aurinko, saaden Perun korkean Cuscon kirkkasti loistamaan.

Yli-ihminen loistaa hetken kirkkaasti ja katoaa sitten ihmisjoukon sekaan. Yli-ihminen on hyvän ja pahan ulottumattomissa, tuntien hyvän eron pahasta ja pahan eron hyvästä.

Kolme kavaltajaa ristiinnaulitsevat Yli-ihmisen: Judas, Pilatus ja Kaifas. Kolme ihmistyyppiä vihaa Yli-ihmistä: kirjanoppineet, papit ja temppelin vanhimmat. Kirjanoppineet - toisin sanoen intellektuellit - inhoavat Häntä, sillä Hän ei istu heidän oppeihinsa, heidän teorioihinsa. Papit julistavat Hänet pannaan, sillä hän ei mukaudu heidän lahkoihinsa, ja viimeiseksi vanhimmat inhoavat Häntä, sillä Hän hylkää vanhat taantumukselliset ja konservatiiviset tavat.

Yli-ihminen on suunnattoman Jumalallinen! Hän tarttuu oikeuden miekkaan ja taistelee hyvän ja pahan voimia vastaan!

Yli-ihminen on Pythagoras. Yli-ihminen on Hermes Trismegistus, kolminkertaisesti suurin Jumala, Thothin iibis! Yli-ihminen on Quetzalcoatl, joka saa Nahuatlin vapisemaan ja vavahtelemaan. Yli-ihminen on Jeesus Nasaretilainen! Yli-ihminen on Manco Capac Inkojen maasta, joka aloittaa kaikkien suurten ihanteiden rajuilman ja myös se voima, joka kantaa Hänen sanomaansa kaikkien etelän (Etelä-Amerikan) maiden lävitse.

Yli-ihmisellä on ilmiselvästi voimat elementtien ylitse, leiskuvien tulten, susien lailla ulvovien tuulten samoin kuin vesien ja tuoksuvan Maan ylitse.

Yli-ihminen, kaikkien dogmien ja poissulkevuuden yläpuolella, vetää miekkansa ja kamppailee itseään vastaan, kaikkia vastaan ja kaikkea vastaan! Toimikaamme nyt työskentelemällä itsemme kanssa noustaksemme pystyyn, muodostaaksemme osan uudesta eksoduksesta!

Alla vielä puuttuva osa puheesta. Se löytyy YouTubesta videon "Superhombre 1" lopusta:

Nyt mikään ei voi estä meitä etenemästä loistolla ja riemuvoitolla! (aploodit)

Ystävät... on tärkeää, että kaikki yhdentyneinä, kaikki yhdessä, voimakkaita taisteluryhmiä muodostaen, etenemme kohti Kanadaa ja Euroopan maita! Tulemmme hämmentämään hirmuhallitsijat ja paljastamaan kasvot kavaltajilta, jotka pitävät tätä maailmaa pimeydessä, julkisen tietoisuuden vakavan tuomion edessä. (aploodit)

Luokaamme parempi maailma! Taistelkaamme, jotta Valo voisi loistaa tämän Maan pinnalla!

KAUAN ELÄKÖÖN KRISTUS! KAUAN ELÄKÖÖN KRISTUS! KAUAN ELÄKÖÖN KRISTUS!

perjantai 28. elokuuta 2009

Samael Aun Weor - Televisiohaastattelu #1, 1/3

"Gnosis pyrkii uudistamaan ihmisolennon ilman minkäänlaisia erotteluja. Se pyrkii synnyttämään korkeamman ihmisen psyykkis-mentaalisella, psykologisella ja henkisellä tasolla."


Tämän ohjelman on järjestänyt ja tuottanut Kansainvälinen Gnostinen Liike, tieteellinen ja kulttuurillinen järjestö Hengen palveluksessa.

Kysymme itseltämme saman tien, mitä on Gnosis?

Gnosis on esille tuotua tietoa, joka ylittää kaikki rationaaliset ja systemaattiset rajoitukset. Gnostinen tieto pyrkii todellisuuteen ja välttää puhtaasti sananmukaista tulkintaa.

Lisäksi Gnosis pyrkii poistamaan maailmasta kykenemättömyyden kohota [korkeammille olemisen tai sivistyksen tasoille] laajassa mittakaavassa. Gnostinen tieto on myös yhtenäistä ja synteettistä. Se on tietämättömyyden vastakohta.

Lopuksi mainitsemme vielä, että Gnosis pyrkii uudistamaan ihmisolennon ilman minkäänlaisia erotteluja. Se pyrkii synnyttämään korkeamman ihmisen psyykkis-mentaalisella, psykologisella ja henkisellä tasolla.

TIEDE

...Luminic on toistuvasti todistettu hämmästyttävä ilmiö, jossa pystytään saamaan aikaan valokuva ilman tärkeää elementtiä, valoa. Henkilö asetetaan täydelliseen pimeyteen ja keskittyy [johonkin asiaan] ollen samalla ruumiillisessa kosketuksessa herkkään ja koskemattomaan filmiin. Filmi kehitetään sitten pimiössä, ja tällä tavoin saadaan valokuva ajatuksista.

Psyykkinen säteily tai ajattelu tuottaa näkymätöntä valoa. Fernando, mikä on Gnosiksen näkemys tämänkaltaisesta ilmiöstä?

Kysymyksesi tiimoilta kerron sinulle, että joidenkin ihmisten mielestä kyseessä on mieli. Mieli ei kuitenkaan ole mitään muuta kuin loistava väline, jossa kuvat synnytetään, ei se, jossa ne saavat alkunsa. Television tavoin mieli on vain väline, jossa näemme kuvat, ei itse televisioasema, saatika itse kuvien vaikutin.

Gnostinen tiede painottaa, että se on "minä", ego, joka saa alkunsa tiedostamattomuudesta ja kivusta, toisin sanoen se, joka luo pimeyttä psyykeemme ja josta ihmisen on vapauduttava.

FILOSOFIA

"Totuus on se, mikä on tuntematonta hetkestä hetkeen. Se on radikaali."

Meillä on tänään paikalla nykyaikanen tiedemies ja filosofi Samael Aun Weor. Haluamme hyödyntää läsnäoloanne ja kysyä kysymyksiä maailmanlaajuista kiinnostusta herättävistä aiheista.

Tohtori Samael Aun Weor, kertoisitteko meille: mitä on entropia?

Samael Aun Weor: Varmasti. Entropia on sekasortoinen taantumisprosessi. Entropia kiistämättä kuuluu psykologisiin ominaispiirteisiimme silloin, kun emme työskentele itsemme kanssa, kun emme pyri radikaaliin muutokseen, kun tyydymme olemaan sellaisia kuin olemme.

Näinä aikoina kaikki etenee laskusuuntaisella, sekasortoisella, taantumuksellisella tavalla. Entropian toiminnan tavoitteena on kaiken tasauttaminen. Näin ollen voimme todeta, että pitkän taantumisprosessin jälkeen tulee kuolema. Ei siis ole outoa, että kaikki lopulta tasautuu.

Kun sijoitamme astian, jossa on kuumaa vettä, toisen viereen, jossa on kylmää vettä, syntyvä epäjärjestys aiheuttaa ilmiselvästi taantumista ja heikentymistä molemmissa astioissa. Jonkin ajan kuluttua molemmat ovat tasautuneet täysin.

Samalla tavoin sanomme, että ellemme työskentele itsemme kanssa, ellemme pyri radikaaliin muodonmuutokseen kaikkien psykologisten ominaispiirteidemme suhteen, tämän Maa-planeetan asukkaat tulevat lopulta tasautumaan. Me tulemme olemaan itse kuolema. Ja se olisi surullista.

Kys: Tohtori, onko siis niin, että 1900-luvun ihmisen on omaksuttava elämässään uhrauksen filosofia voidakseen elää miellyttävästi?

Samael Aun Weor: Ilmiselvästi. Sillä ilman "uhrausta" ei voi olla muutostakaan. Meidän tulee uhrata itsemme, mikäli haluamme muuttua. Juuri näinä hetkinä koko Maapallomme marssii Entropian Lain mukaan. Tämä on kiistatonta, ilmeistä. On selvää, että vaaditaan suurta uhrausta, sillä tavoin tämä Maapallo pystyy muuttumaan; ja tuo uhraus tulee olemaan suuri katastrofi.

Uhraus on sinänsä mahtava asia. Esimerkiksi: polttoaine, voisimme sanoa, uhrataan veturissa ajovoiman kertoimena ja moottorin vauhtina. Uhrauksessa alhaisempi voima muuntuu korkeammaksi voimaksi. Ellemme uhraa eläimellisiä halujamme, karkeita intohimojamme, vihaamme, egoismiamme, väkivaltaamme, emme kykene muuttumaan. Uhrauksessa voi siis nähdä muodonmuutoksen ilmiön. Uhrauksen kautta meidän on mahdollista vapauttaa itsemme täydellisesti entropian laista. Ilman uhrausta meidän täytyisi kulkea alaspäin suuntautuvaa, taantuvaa polkua, rappeutumisen tietä. Ja tämä on ilmiselvää.

On tullut aika, jolloin meidän täytyy ymmärtää se suuruus, joka sisältyy uhraukseen. Tämä on ilmeistä.

Kys: Nyt kun siirrymme puhumaan katastrofeista, profetioista ja muista erikoisista aiheista, jotka täyttävät ihmiset pelolla, voisitteko kertoa meille jotain Miguel Nostradamuksesta, Tri. Samael Aun Weor?

Samael Aun Weor - Televisiohaastattelu #1, osa 2/3

"Oma havaintoni ja ymmärrykseni asioista kertoo, että me elämme lopun aikoja. Ihmiset uskovat, että lopun ajat tulevat saapumaan muutaman tuhannen vuoden päästä, mutta he ovat väärässä."


Kys: Kun nyt siirrymme puhumaan katastrofeista, profetioista ja muista erikoisista aiheista, jotka täyttävät ihmiset pelolla, voisitteko kertoa meille jotain Miguel Nostradamuksesta, Tri. Samael Aun Weor?

Samael Aun Weor: Ilomielin. Miguel de Nostradamushan oli suuri lääkäri-astrologi keskiajalta. Hän oli opiskellut egyptiläistä viisautta. Sanotaan, että hän vietti kaikki yönsä katsellen huolellisesti ja silmiään räpyttämättä kupariastiassa olevaan veteen. Jotkut sanovat, että tässä läpinäkyvässä vedessä hän kykeni näkemään täydellä ja tarkalla selkeydellä tulevaisuuden tapahtumat.

Miguel de Nostradamus oli suuri selvännäkijä. Kukaan ei voi kiistää tätä. Tähän päivään saakka kaikki Miguel Nostradamuksen profetiat ovat toteutuneet matemaattisella tarkkuudella. Hän ennusti myös toisen maailmansodan. Hän antoi jopa Hitlerin nimen yhtä virheellistä kirjainta lukuunottamatta. Luulenpa, että virhe oli "kääntäjien" taholla.

Ja ilman epäilystä hirveä tulevaisuuden profetia tulee toteutumaan, se, joka liittyy kuuluisaan vuoteen 1999. Hän myös ennusti kolmannen maailmansodan ja monia muita poikkeuksellisia tapahtumia.

Oman havaintoni ja ymmärrykseni asioista kertoo, että me elämme lopun aikoja. Ihmiset uskovat, että lopun ajat tulevat saapumaan muutaman tuhannen vuoden päästä, mutta he ovat väärässä.

Kys: Tohtori, nyt kun mainitset kolmannen maailmansodan, modernit tiedemiehet puhuvat siitä paljon. Onko totta, että tulee olemaan hirveä kolmas maailmansota?

Samael Aun Weor: Se on kiistatonta! Miguel Nostradamus ennusti ensimmäisen ja toisen ja myös kolmannen. Menneisyyden suuret viisaat olivat jo ennustaneet kolme maailmasotaa tälle vuosisadalle. Luulen, että pahin on vielä tulossa: kolmas. Se tulee olemaan hirvittävä atomistinen joukkomurha. Kauhistuttava. Maailman tärkeät kaupungit tulevat katoamaan ydinräjähdyksissä. Pahinta tässä asiassa tulee olemaan radioaktiivinen saastuminen. Kolmannen maailmansodan myötä ilmakehä tulee saastumaan kauhistuttavalla tavalla. Radioaktiivisuus tulee leviämään ilmaan, vesiin ja itse asiassa kaikkeen, mitä on olemassa. Sateet esimerkiksi tulevat olemaan radioaktiivisia. Viljasadot tullaan menettämään. Ja ne tullaan menettämään yksinkertaisesti siitä syystä, että kukaan ei kykene käyttämään niitä; siinä kaikki. Se, että on syötävä radioaktiivisuuden saastuttamaa ruokaa, on hyvin vakava asia! Ja sillä tavoin asia tulee kuitenkin olemaan.

Ei ole epäilystäkään, etteikö kolmas maailmansota olisi ovella. Toisaalta meillä on tässä ajassa nälkää, lohduttomuutta, kauhistuttavaa janoa. Arvomaailmat ovat kriisissä jne. Kaikki tämä tuo meitä vähä vähältä lähemmäs kohti kolmatta maailmansotaa.

Kiistämättä jokaisella meillä on sisällämme kaikki ne tekijät, jotka aiheuttava sotaa: itsekkyys, viha jne. jne. jne.

Kys: Voisitko kertoa meille, tri. Samael Aun Weor, kuinka noiden maailmanlaajuisen konfliktin hetkinä, tulevatko... nyt kun on niin paljon puhetta maan ulkopuolisista olennoista... tulevatko he puuttumaan asiaan meidän hyväksemme... tai päinvastoin, tulevatko he antamaan panoksensa meidän tuhoutumisemme eteen?

Samael Aun Weor: No, ihmisillä on niin monia käsityksiä tästä maan ulkopuolisten olentojen asiasta, että on parasta analysoida tätä ainakin hiukan.

Totuuden nimessä sanomme, että maan ulkopuolisia olentoja on olemassa, huolimatta siitä, että epäuskoisilla on epäilyksensä. Tämä avaruusolentoja koskeva asia on havainnollistettu täysin. Omalta osaltani minun täytyy kertoa teille, että olen vahvistanut maan ulkopuolisten olentojen olemassaolon! Olin nimittäin liittovaltion alueella, leijonien aavikolla, henkilökohtaisesti tekemisissä galaksienvälisten matkaajien aluksen kanssa. En ole koskaan kertonut ihmisille näistä asioista, sillä en näe syytä kertoa tätä tarinaa kaiken aikaa. Haluan kuitenkin kertoa teille painokkaasti, että he haluavat auttaa meitä. Ei ole outoa, että heidän täytyy puuttua asiaan silloin, kun lankeamme suureen atomistiseen joukkotuhoon.

He ovat aina auttaneet ihmiskuntaa. He risteilevät kaikkialla avaruudessa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun he käyvät meillä! He ovat aina käyneet meillä, ja he tulevat aina käymään meillä! Epäilemättä he eivät voi hylätä meitä. Heidän täytyy puuttua asiaan auttaakseen meitä!

He ovat ihmisiä sanan täydessä merkityksessä! Mutta todellisia ihmisiä. Asetan tietyn painotuksen tähän lausuntoon, sillä sattumoisin me Maapallon asukkaat olemme päinvastoin älyllisiä eläimiä! Ja siinä kaikki!

Kys: Tohtori, puhutaan paljon planeetta Hercolubuksesta, tai Punaisesta planeetasta, joksi tiedemiehet ovat sen nimenneet. Onko totta, että tämä planeetta tulee törmäämään Maahan?

Samael Aun Weor: Se mitä sanot on jo asianmukaisesti todistettu maailman havaintoasemilla. Haluan kuitenkin selventää, että tämä törmäys tulee olemaan sähkömagneettista laatua. Se ei ole massojen fyysinen yhteentörmäys. On selvää, että mikäli planeetta Hercolubus kulkee liian läheltä Maaplaneettaamme, se tulee saamaan aikaan katastrofin. Hercolubus vain sattuu olemaan jättiläismäinen maailma! Voisimme sanoa sen olevan useita kertoja suurempi kuin Jupiter, aurinkokuntamme titaani. Ja kulkiessaan niin läheltä meidän maailmaamme, sen täytyy saada aikaan Maan akselien kumoutuminen. Joten meret tulevat silloin seisomaan eri paikassa ja nykyiset maat tulevat uppoutumaan meren pohjaan.

Kuitenkin, ennen kuin tämä Maan akselien kumoutumisen katastrofi saapuu, tuli tulee aktivoitumaan. Kiistatta Hercolubuksen lähestyessä planeettamme sisällä oleva nestemäinen tuli, tulee pomppaamaan pinnalle. Silloin kaikkialla tullaan näkemään purkautuvia tulivuoria, ja niiden mukana vahvoja maanjäristyksiä. Ja kaikki maailman suuret kaupungit tulevat kaatumaan. New York, Pariisi, Lontoo, Buenos Aires ja jopa rakastettu liittovaltion alueemme Meksikossa - mikään ei tule säästymään verilöylyltä.

Ne, jotka eivät usko, saavat olla uskomatta. Tosiasiat ovat tosiasioita, ja kun olemme kasvotusten tosiasioiden kanssa, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antautua. Joten Hercolubus on tulossa. Se on maailman tähtitornien näkökentässä. On jo olemassa tähtikarttoja, joista näkyy Hercolubuksen kiertorata! Se kuuluu Tilo-nimiseen aurinkokuntaan ja on ilmeistä, että sen täytyy tulla hyvin lähelle meitä. Tuo maailma on äärimmäisen jättiläismäinen ja sen täytyy aiheuttaa hirveitä mullistuksia Maapallollamme. Joten tällä tavoin Hercolubus tulee aiheuttamaan tulen ja veden välisen kaksintaistelun maailmamme sisällä; ja kaikki, mitä on olemassa tänä päivänä lakkaa pian olemasta olemassa.

Ihmiset eivät siis usko? He siis nauravat? Mitä sillä on väliä tieteelle ja mitä sillä on väliä meille? On kirjoitettu, että se, joka nauraa asialle, jota hän ei tunne, on lähellä tulla idiootiksi. Tämä on puistattava lausunto.

Totuuden nimessä minun on siis kerrottava teille, että Hercolubus on lähellä.

Samael Aun Weor - Televisiohaastattelu #1, 3/3

"Hercolubus tulee nyt, täsmälleen Arjalaisen rodun lopussa, laittamaan lopun tälle rappeutuneelle ja turmeltuneelle sivilisaatiolle."


Samael Aun Weor: ...Totuuden nimessä minun on siis kerrottava teille, että Hercolubus on lähellä.

Kys: Kertoisitko meille, tohtori Samael Aun Weor, todella mielenkiintoisten lausuntojesi pohjalta, mistä vuoden 1999 maailmanlaajuinen katastrofi tulee koostumaan?

Samael Aun Weor: On erittäin hyödyllistä tarkastella tätä kysymystä. Epäilemättä, kuten sanoo Miguel Nostradamus, kuuluisa astrologi, Hercolubuksen lähetessä tulee näyttämään siltä, kuin taivaalla olisi kaksi aurinkoa. Ja tämä tulee hätkähdyttämään ihmisjoukkoja. Hercolubuksen ollessa lähellä ihmisistä tulee ylettömän hermostuneita.
Ilmiselvästi kyseisen maailman sähkömagneettiset aallot ovat voimakkaita. Tämän tapahtuessa kolmas maailmansota on jo päättynyt. Niinpä Maaplaneettamme tulee olemaan vahvasti ladattuna radioaktiivisuudella.

Miguel Nostradamus sanoo, että Hercolubuksen saapuessa kaikki, mitä on olemassa tänä päivänä, tulee lakkaamaan olemasta olemassa. Hän myös lausuu selkeästi, että kyseisen ajan tähtitieteilijät, kykenemättöminä ymmärtämään tämän taivaallisen liikkeen syvällistä merkitystä, tulevat suunnittelemaan tulevaisuutta. Heillä tulee olemaan kauniita harhaanjohtavia viisasteluja. Maapallon viisasten miesten hämmentämillä ihmisillä ei tule olemaan minkäänlaista mahdollisuutta puolustautua.

Joka kerta kun Hercolubus on tullut Maapallon luo, on tapahtunut katastrofi. Se tuli lemurialaisen rodun lopussa, jolloin tuon mantereen tulet alkoivat purkautua. Tiedätte jo, että Lemuria upposi 10 000 vuotta kestäneiden maanjäristysten ansiosta.

Se tuli Atlantiksen ajanjakson lopussa. Ja tiedämme jo, että Atlantiksen asukkaat kuolivat veden nieleminä, kuten kertomus Nooan tulvasta kertoo, kuten kaikki uskonnolliset historiankirjoitukset kaikkina aikoina ja kaikilta ajanjaksoilta, mainitsevat.

Ja kun se tulee nyt, täsmälleen Arjalaisen rodun lopussa, laittaakseen lopun tälle rappeutuneelle ja turmeltuneelle sivilisaatiolle. Ihmiskunta on nyt riittävän kypsä vastaanottaakseen viimeisen rangaistuksen. Tämä on se karu todellisuus, joka löytyy Nostradamuksen loistavista profetioista, juuri niin kuin ne on kirjoitettu hänen tunnetussa kirjassaan nimeltä "Las Centurias" (Vuosisadat). Ne, jotka kuulevat meitä, olkaa niin ystävällisiä ja tutkikaa tätä teosta. Tulette löytämään sieltä vahvistuksen lausunnoilleni. Perustavanlaatuisena pohjana suurelle katastrofille tulee siis olemaan Hercolubuksen saapuminen.

Näillä hetkillä astronomeilla on se kaukoputkiensa näkökentässä. Ja kaikilla maailman tarkkailuasemilla katastrofi on jo piirretty. Se on piirretty erinäisiin kosmisiin karttoihin. Se, että tämä asia ei nykypäivinä saa paljon julkisuutta, johtuu halusta välttää kollektiivista psykoosia.

Kys: Mitä tulee näihin tiedemiehen ja maailmanlaajuisen Gnostisen Liikkeen johtajan mielenkiintoisiin puheisiin ja vastauksiin, meidän täytyy kiittää, Aida, koko teknistä henkilökuntaa, jotka ottivat osaa tämän erinomaisen ohjelman tekemiseen.

Samael Aun Weor - Televisiohaastattelu #2, osa 1 ja 2


- Aida, viime maanantain lähetyksessämme selitimme lyhyesti Gnosiksen olennaista luonnetta. Ja tänään tahtoisin, että selittäisit katsojillemme lisää.

- Kyllä, tottakai, Fernando. Gnosis on tietoa, joka käsittelee ihmisolennon ongelmia. Se on nyt läsnä koko ihmiskunnan nykypäivänä kärsimien tunnekriisien yhteydessä

Gnostiset tutkimukset kattavat kaikki tietämyksen tasot ja kaikki elämän rutiinit. Tämän lisäksi niiden pyrkimyksenä on inhimillinen tasapaino kaikilla ihmistietämyksen alueilla löytämällä ja soveltamalla asianmukaisesti elämän ihmiselle tarjoamia tieteellisiä kaavoja, yhtenäistä viisautta itsemme tuntemiseksi niin että lakkaisimme olemasta ihmiskoneita.
Gnosis on tietoa, dynaaminen kieli, joka on joskus järkyttävä, mutta miellyttävä kokemus nykyihmiselle. Perimmiltään Gnosiksen lähestymistapa on hyvin moderni.

EGYPTILÄISET MUUMIOT

- Yleisön pyynnöstä ja hyödyntääksemme tohtori Samael Aun Weorin läsnäoloa, hän on jälleen ohjelmassamme, niin että voimme puhua monenkirjavista aiheista. Tällä kertaa kuitenkin jätämme syrjään suuren lopullisen tuhon aihepiirin, eikö vain, Aida?

- Todellakin, Fernando. Tällä kertaa meillä on sarja kysymyksiä arvoituksellisista egyptiläisistä muumioista. Tri. Samael, tiedetään, että on olemassa kahden tyyppisiä muumioita: eläviä muumioita ja kuolleita muumioita. Miten voimme erottaa nämä kaksi tyyppiä?

Samael Aun Weor: Todellakin, olemassa kahden tyyppisiä muumioita: eläviä ja kuolleita. Kuolleiden vieressä hautakammiossa on aina alabasterimalja, joka sisältää kuolleen ruumiin sisäelimet; näin ollen kuolleilla muumioilla ei ole sisällään sitä, mikä on alabasterimaljassa.

Kiistämättä egyptiläiset tunsivat tieteen, jota moderni ihminen ei osaa edes etäisesti otaksua. Eksoottisilla ja epätavallisilla välineillä egyptiläiset saivat fyysisen ruumiinsa horrostilaan. Jälkeenpäin nuo horroksessa olevat ruumiit sijoitettiin sarkofagien sisälle, jonka jälkeen he piilottivat ne tiettyihin paikkoihin. Nuo horroksessa olevat ruumiit pystyivät ylläpitämään elintoimintojaan näihin päiviin saakka. Ilmiselvästi niiden elintoiminnot ovat väliaikaisesti toimettomina, latentissa tilassa. Elävä muumiot ovat epäilemättä muinaisen tieteen ihme. Ja riippumatta siitä uskotteko sitä vai ette, totuus on, että tänä päivänä ja tässä ajassa on muinaisia Mestareita, jotka saivat elävät muumionsa poistumaan tuhatvuotisista hautakammioistaan. He elävät muumioidensa sisällä ihmiskunnan keskuudessa tällä nimenomaisella 1900-luvulla. Tämänkaltaiset kuolemattomat Mestarit suoraan sanottuna nauravat meidän niin mahtailevalle "modernille sivilisaatiollemme".

Kys: Voitteko kertoa meille, tohtori, onko Lobsang Rampan tapauksessa kyse atomistisesta vaihdoksesta elävän muumion ja Lobsang Rampan kehon kesken?

Samael Aun Weor: Varmasti, sillä tavalla se tapahtui. Tuesday Lobsang Rampa kuoli. Hänen fyysinen ruumiinsa kuitenkin muumioitiin. Kuitenkin, aivan kuten kirjailija itse sen kertoo, hän ruumiillistui omasta tahdostaan englantilaisen miehen fyysiseen kehoon. Tahdon sanoa, että sielu, henki tai miksi vain haluatte kutsuta sitä, inkarnoitui tämän engelsmannin fyysiseen kehoon. Jälkeenpäin, atomistisen vaihdoksen keinoin Tuesday Lobsang Rampa pukeutui jälleen tiibetiläiseen fyysiseen kehoonsa. Vaikkakin ilmiselvästi muuttuneella tavalla. Tuesday Lobsang Rampan antama kertomus on loistelias. Olemme joka tapauksessa ottaneet kyseisen kertomuksen hyvin vakavasti. Näin siinä siis tapahtui. Kiistämättä egyptiläiset muumiot ovat jotain samankaltaista, mutta paljon edistyksellisempiä.

Kys: Tohtori, voivatko arkeologien ja egyptologien egyptiläisissä pyramideissa tekemät kaivaukset vaarantaa muumioiden evoluution tai paremmin sanoen luonnollisen kehityksen?

Samael Aun Weor: Arkeologit tekevät monia pyhäinhäväistysrikoksia. Esimerkkinä meillä on Tutankhamonin muumion tapaus. 22 arkeologia, jotka uskalsivat häpäistä kyseisen haudan, kuolivat. Kerrottakoon nykykansalle, että muinaiset ihmiset olivat viisaampia. Joten he saavat turhaan yrittää pitää pilkkanaan menneisyyden viisaiden antamia varoituksia, jotka on kirjoitettu noiden pyhien hautakammioiden lyömättömiin seiniin. Oli miten oli, noiden hautakammioiden avaaminen on epäilemättä vaarallista.

Eläviä muumioita ei kuitenkaan voi löytää niin helposti, sillä niitä suojelevat eräät salaiset metodit, joita emme koskaan aio paljastaa. Modernit arkeologit voivat löytää kuolleita muumioita. Elävät muumiot on kuitenkin suljettu eräisiin paikkoihin ihmiskunnan tähden.
Kys: Egyptiläiset elivät Niilin rannoilla; ja on hyvin tunnettua, ettei tuon joen pitkää virtausta pitävillä mailla ole lainkaan kultaesiintymiä. Egyptiläisillä lienee ollut hallussaan suuri viisaus ja taito, joka salli heidän tehdä kultaa alemmista metalleista?

Samael Aun Weor: Varmasti egyptiläiset osasivat muuntaa alempia metalleja kullaksi. Myös esi-isämme täällä Meksikossa osasivat hieroa kultaa. Saman voimme sanoa Inkoista. On siis tosiasia, että muinaisina aikoina oli olemassa todellisia alkemisteja, jotka kykenivät muuntamaan lyijyn kullaksi.

Kulta itsessään on ilmiselvästi kallisarvoinen metalli, ei ainoastaan taloudellisesta näkökulmasta, vaan myös Hengen transsendenttien totuuksien valossa. Keskiajan alkemistit tunsivat myös metallien muuntamisen tieteen: Paracelsus, Nicholas Flamel, Raymond Lully ja monet muut saavuttivat lyijyn muuttumisen kullaksi. Tämä on jo todistettu.
Kys: Tohtori, jos egyptiläisillä oli kapasiteetti muuntaa lyijy kullaksi, mitä nykynainen voi tehdä saadakseen itselleen sellaisen voiman?

Samael Aun Weor: Kiistämättä naisella on samat oikeudet kuin miehellä, joten hän voi saavuttaa samat korkeudet. Tunnen naisalkemisteja, joka on saavuttaneet lyijyn muuntamisen kullaksi. On ilmeistä, että tätä varten naisen täytyy tutkia Hermeettistä tiedettä, Hermeettistä taitoa. Arabit toivat tuon tieteen Eurooppaan. Keskiajalla oli suurta kysyntää tälle tieteelle. Vakavat ihmiset omistautuivat Alkemian tutkimiselle. Muistakaamme abotti Trithemius, Paracelsuksen mestari, ja Cornelius Agrippa, toinen suuri alkemisti. Heidän ohellaan oli myös monia muita erittäin tunnettuja, kuten herra Louis de Estisac ja kuten hyvin kuuluisa Kreivi St. Germain.

Kys: Tohtori, miten on mahdollista, että nykytiede, joka on niin voimakas ja matkustaa kuuhun jne., ei ole saanut selville salaisuutta alempien metallien muuntamisesta kullaksi?

Samael Aun Weor: Nykytieteellä on loistokkaita keksintöjä, kuten televisio, radio jne. jne. jne. Se on kuitenkin jättänyt huomiotta muinaisten alkemistien tieteen. Tiedemiehet ovat aliarvioineet sen. Joten katson, että heidän virheensä on siinä. Nykytiedemiehille olisi hyödyllistä palata jälleen tutkimaan alkemiaa. Ilmiselvästi Hermeksen tiede kätkee sisäänsä tavattomia yllätyksiä. Se on epäilemättä arvokas, ei ainoastaan lyijyn kullaksi muuttamisessa vaan lisäksi kuuluisan ikuisen nuoruuden eliksiirin saavuttamisessa. Tällä hetkellä on tiedemiehiä, jotka keksivät seerumeita pitkittääkseen elämää. Kuitenkin noista seerumeista huolimatta kuuluisimmatkin ihmiset kuolevat "esimerkillisten tiedemiesten" ympäröiminä.

Kys: Tohtori, kerro meille lopuksi, mitä on transmutaatio?

Samael Aun Weor: Ilomielin vastaan, Aida, jotain transmutaatiosta. Transmutaatio on loistokas tiede, jonka keinoin meidän on mahdollista muuntaa yksi substanssi toiseksi. Jos  esimerkiksi muunnamme lyijyn kullaksi, näemme siinä transmutaatiotapahtuman. Voimme esimerkiksi muuntaa loistokkaita seksuaalivoimia tahdoksi, tietoisuudeksi, viisaudeksi, rakkaudeksi jne. Jo Sigmund Freud kiinnitti psykoanalyysissaan huomiota seksuaaliseen transmutaatioon. Samalla tavoin on mahdollista muuntaa yksi metalli toiseksi. Tiedemiehet pystyvät tekemään sen tänä päivänä atomitieteen keinoin. Kullan valmistaminen on heille kuitenkin näinä päivinä kallimpaa kuin luonnollisen kullan arvo. Keskiajan alkemistit kuitenkin pystyivät näihin päiviin saakka kadoksissa olleen salaisia tieteen keinoin muuntamaan lyijyn kullaksi.